Niektóre projekty renowacji lub rozwój może wymagać usunięcia schodów. Aby uniknąć ryzyka wypadku i ewentualnie umożliwić ponowne wykorzystanie struktury, zadanie musi być wykonane starannie.

Jak usunąć schody?

Ze względu na szerokie schody odmiana obecny w naszych domach, nie istnieje ogólna zasada ich usuwania. Ponadto, procedura będzie podyktowany przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, jak również jego trybu instalacji. Na klatkach schodowych w zestawie, najłatwiej postępować w odwrotnej zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta (myślę, że można zachować te instrukcje). Ale dla tych, pochodzenia, zadanie może być bardziej szorstki. Drewniane schody są demontowane wychodząc z mułu, który wypuszcza bieżniki i piony po kolei. Wreszcie konkretne zestawy, chyba w stanie rozmontować struktury osprzętu, jedynym rozwiązaniem pozostałe prace do masy.

Środki ostrożności

Przed demontażem schody, należy podjąć kilka środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu. Zablokować dostęp do obszarów pomijanych przez strukturę do zapobiegania wypadkom związanych z ryzykiem upadków. W przypadku betonu, należy użyć odpowiedniego sprzętu: okulary ochronne, rękawice i odpowiednią odzież. Wreszcie, konstrukcje drewniane, które obejmują ponowne wykorzystanie, specyficzny numeracja każdy kawałek jest niezbędne w celu ułatwienia instalacji.