svar skriver dig

fråga:

"Måste jag ha en teknisk slida bostäder? "

Svar: Ja i de flesta fall.

Mer känd som GTL, är Mantel Technique huset ett elektriskt system används för att gruppera ankomster och avgångar bostäder makt. Liksom alla elinstallationer, GTL representerar en kostnad. Detta väcker frågan om huruvida det är obligatoriskt.

Det finns bara ett fall där GTL inte vara obligatorisk. Detta är en renovering av den elektriska installationen av ett hem utan några ändringar eller rehabilitering av partitioner (du håller exakt samma arkitektur). I det andra fallet, är det av en ny elektrisk installation eller en renovering med förändrade partitioner Mantel Technique Housing obligatorisk.

Slutligen noterar att manteln Tekniska Housing har ungefär följande invändiga mått: 60 cm bred, 20 cm djup och den fulla höjden från golv till tak.

Du skickar oss också din DIY frågor.