Γιατί μια συγκεκριμένη στέγη; Επειδή η συγκεκριμένη είναι ίσως η καλύτερη ηχομόνωση και αυτό είναι επίσης μια εξαιρετική θερμομόνωση.

Οι πλάκες τσιμέντου

Συγκεκριμένα κεραμίδια προσφέρουν εξαιρετική αντοχή. Αυτό είναι ένα σύνθετο υλικό που αποτελείται από άμμο, άργιλο, ασβεστόλιθο και μεταλλική χρωστική ουσία. Θα μιμηθούν το κεραμίδι αργίλου στέγη. Κατασκευάζεται σε καλούπια, πλάκες τσιμέντου που χρησιμοποιείται για να έχουν πάντα ομοιογενή κεραμίδια. Ούτε UV ούτε πάγωμα ή θαλασσινό αλάτι ή ρύπανσης, δεν θα αλλάξει αυτά τα κεραμίδια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η έλλειψη συγκεκριμένων κεραμίδια ήταν η απώλεια του χρώματος πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν συμβαίνει με τις τελευταίες κεραμίδια γενιάς.

Εφαρμογή του σκυροδέματος οροφής

Αν η κλίση της στέγης είναι μικρότερη ή ίση με 40%, η εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου στέγης είναι παρόμοια με την εφαρμογή από τα καταστρώματα στάδιο. Θυμηθείτε να εξετάσει την κλίση αν σας ρωτήσω ήταν. Εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 40%, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι χαμηλά δοκάρια μπλοκάρει την πρόληψη του κινδύνου ολίσθησης.

Σκυροδέματος Οροφή: λάθη που αποφεύγουν

Αν σκυροδέματος στέγη σας είναι επίπεδη, η μόνωση είναι πάντα στο εξωτερικό και όχι εσωτερικό. Ο κύριος κίνδυνος ενός συγκεκριμένου στέγης που καταρρέει προκαλώντας σοβαρά ατυχήματα. Έτσι, πριν κάνετε την απόφασή σας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό (αρχιτέκτονας ή ο διαχειριστής του έργου), έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι τα θεμέλια σας είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υποστηρίξει το φορτίο ενός συγκεκριμένου στέγης. Σε γενικές γραμμές, μια συγκεκριμένη στέγη απαιτεί πάχος τουλάχιστον είκοσι εκατοστά, εκτός από το να χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες, αλλά υπερβολικά δαπανηρές τεχνικές.