Το στοιχείο κροκόδειλος για να προσθέσετε υφή σε ένα βιβλίο. Αυτό είναι πολύ εκτίμησα για την κατασκευή κασκόλ και τσάντες.

1. Κατ 'αρχάς, ξεκινήστε κάνοντας μια αλυσίδα βάσης με μια σειρά από πολλαπλάσια των έξι ράμματα και προσθέστε άλλα τέσσερα ράμματα στον αέρα στο τέλος της σειράς.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκόδειλος 1
© Deco.fr

2. Στη συνέχεια, εκτελέστε μια απλή φλάντζα στο τέταρτο βελονιά αλυσίδα σας.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκοδείλια 2
© Deco.fr

3. Κάντε δύο ράμματα στον αέρα και να εκτελέσει δύο απλές φλάντζες τρία ράμματα στα αριστερά του πλέγματος στο οποίο έκανε την προηγούμενη ενιαία φλάντζα. Συνεχίστε με αυτό τον τρόπο σε όλο το μήκος της αλυσίδας ίδρυμά σας για να ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκοδείλια 3
© Deco.fr

4. Μετά γυρίστε το έργο σας και να εκτελέσει πέντε απλές φλάντζες στο πλέγμα που σχηματίζει το ενιαίο φλάντζας της κατώτερης σειράς, ξεκινώντας από το πλησιέστερο ch θεμέλιο mesh.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκόδειλος 4
© Deco.fr

5. Συνεχίστε με πέντε απλές φλάντζες στα πλέγματα του δεύτερου μονή φλάντζα του χαμηλότερη κατάταξη.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκοδείλια 5
© Deco.fr

6. Μετάβαση ακόλουθες δύο ακραία σφιγκτήρες και να εκτελέσει πέντε απλά φλάντζες, όπως υποδεικνύεται στα βήματα 4 και 5, καθένα από τα ακόλουθα δύο απλά φλάντζας της κατώτερης σειράς. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το τέλος της σειράς.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκόδειλος 6
© Deco.fr

7. Ενεργοποιήστε το βιβλίο ανάποδα.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκόδειλος 7
© Deco.fr

8. Κάντε μια νέα σειρά με επανάληψη διαδοχικά δύο μονά φλάντζες, μια βελονιά αλυσίδας, ενιαία φλάντζα και μία βελονιά αλυσίδας για τον τερματισμό της σειράς.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκοδείλια 8
© Deco.fr

9. Πηγαίνετε τέταρτο και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες όπως και για να καταστεί η δεύτερη, δηλαδή πέντε απλές φλάντζες σε κάθε μία από τις δύο πρώτες τέλος σφιγκτήρες. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις ακόλουθες δύο απλούς ιμάντες και να συνειδητοποιήσει πάλι πέντε απλές φλάντζες και στις δύο μονά φλάντζες χαμηλότερη κατάταξη.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκοδείλια 9
© Deco.fr

10. Συνεχίστε με αυτό τον τρόπο μέχρι το τέταρτο για να πάρει μια θέση κροκόδειλο.

Πλέκω: Μάθετε το σημείο κροκοδείλια 10
© Deco.fr